top of page
Mest_2021 (59).jpg

Biomassa

Wij zijn u behulpzaam bij de afname en levering van vloeibare en vaste biomassa voor:

  • co-vergisting;

  • industriële vergisting;

  • bio-verbrandingsinstallaties.

Jaarlijks verhandelen en transporteren wij meer dan 100.000 ton biomassa naar binnen- en buitenland. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor een grondige analyse van uw producten. Een analyse die nauwkeurig aantoont wat de energetische waarde is van het uitgangsmateriaal. 

Daarnaast zijn wij hofleverancier van biomassa door heel Europa voor anaerobe reactoren die groene stroom produceren. Vooraanstaande bedrijven maken al sinds jaar en dag gebruik van onze 24/7 service.

EcoService Europe is eveneens mede-eigenaar van tankterminal Sluiskil. Tank Terminal Sluiskil (TTS) is sinds 2017 operationeel op het Ecopark Terneuzen. TTS richt zich op de afval(water), vloeibare halffabricaten, meststoffen en producten markt. Zowel voor de nationale als internationale markt biedt TTS maatwerkoplossingen voor transport, opslag en verwerking. EcoService EuropeATM (Afvalstoffen Terminal Moerdijk) en Heros Sluiskil B.V. zijn gezamenlijk eigenaar van Tank Terminal Sluiskil. De totale opslagcapaciteit, verdeeld over 13 tanks, bedraagt ruim 50.000 m3.

bottom of page